Зинаида Ивановна Кривенко

Город: 
Новосибирск
C: 
02.04.1990 по: 09.11.2003 зав. отделом ИСИ СО АН СССР (ИСИ СО РАН)